Måttstock på ett gott arbete

Testa dina arbetsförhållanden med FFC:s måttstock på ett gott arbete! Genom att svara på de 18 frågorna i måttstocken kan du jämföra dina arbetsförhållanden med mer än 1 000 arbetstagares erfarenheter. Förutom helhetsbedömningen får du också en jämförelse med resultaten från andra arbetsplatser i fråga om olika individuella faktorer.