FFC:s måttstock på ett gott arbete bedömer kvaliteten på arbetsförhållandena. Med hjälp av testet som baseras på forskningsrön kan vem som helst testa sin arbetsmiljö och jämföra den med mer än 1 200 arbetstagares erfarenheter.

Måttstocken på ett gott arbete, som har getts ut på svenska, finska och engelska, mäter bland annat trygghet i anställningsförhållandet, utkomst samt inflytande på arbetet. Utifrån svaren bedömer testet om svarspersonens arbetsförhållanden är bättre eller sämre än genomsnittet.

Förutom en helhetsbedömning erbjuder testet en jämförelse med andra arbetsplatser i fråga om tio olika faktorer.

Måttstocken på ett gott arbete bygger på FFC:s arbetslivsbarometer som besvarades av 1 201 medlemmar i FFC-anslutna fackförbund våren 2022. Som underlag för måttstocken har använts den tyska fackliga centralorganisationen DGB:s index Gute Arbeit samt FFC:s publikation Gott arbete.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.