FFC:s måttstock på ett gott arbete bedömer kvaliteten på arbetsförhållandena. Med hjälp av testet som baseras på forskningsrön kan vem som helst testa sin arbetsmiljö och jämföra den med mer än 1 000 arbetstagares erfarenheter.

Måttstocken på ett gott arbete, som har getts ut på svenska, finska och engelska, mäter bland annat trygghet i anställningsförhållandet, utkomst samt inflytande på arbetet. Utifrån svaren bedömer testet om svarspersonens arbetsförhållanden är bättre eller sämre än genomsnittet.

Förutom en helhetsbedömning erbjuder testet en jämförelse med andra arbetsplatser i fråga om tio olika faktorer.

Måttstocken på ett gott arbete bygger på FFC:s arbetslivsbarometer som besvarades av 1 003 medlemmar i FFC-anslutna fackförbund våren 2020. Som underlag för måttstocken har använts den tyska fackliga centralorganisationen DGB:s index Gute Arbeit samt FFC:s publikation Gott arbete.