SAK:n Hyvän työn mittari arvioi työolojen laadun. Tutkimustietoon perustuvalla mittarilla kuka tahansa voi testata työolonsa ja verrata niitä yli 1 200 työntekijän kokemuksiin.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu testi mittaa muun muassa työsuhteen turvallisuutta, toimeentuloa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa työhön. Vastausten perusteella testi arvioi, ovatko vastaajan työolot keskimääräistä paremmat vai huonommat.

Kokonaisarvion lisäksi testi tarjoaa vertailun muihin työpaikkoihin kymmenen eri tekijän osalta.

Hyvän työn mittari on osa SAK:n työolobarometria, joka tehdään kahden vuoden välein. Vuoden 2018 kyselytutkimukseen haastateltiin 1 202:ta SAK:laisten ammattiliittojen jäsentä.

SAK:n Hyvän työn mittarin perustan muodostavat Saksan ammatillisen keskusjärjestön DGB:n Gute Arbeit -indeksi ja SAK:n Hyvä työ -asiakirja.